Åtgärdsservice

Vi löser problemet

Ni sover tryggt om natten

Åtgärdsservice

I denna tjänst ingår allt från larmutryckning till fastighetsjour.

Våra erfarna utryckningsväktare har ett flertal år inom fastighetskötsel

och driftservice.  De löser de flesta problem ni kan få och lindrar era

kostnader för arbeten som utförs under obekväm arbetstid när era

egna medarbetare är lediga.

info@atbab.se

010 - 173 72 00