Områdesbevakning

Trygghet i vardagen

En verklighet vi skapar

Områdesbevakning

Våra områdesbilar har kort responstid i de område vi är representerade och det gör att vi garanterar vår responstid. Eftersom vi redan finns i närområdet så kan vi på detta sätt ha en slagkraftig prissättning med hög kvalité i vårat utförande av tjänsten.

info@atbab.se

010 - 173 72 00